Là gì · 26 Tháng Ba, 2022 1

BLOCKCHAIN là gì? | Giải thích bằng bát mì quán nét | GOSU TÀI CHÍNH#gosutaichinh #VNLIFE #Divine #Deeptech

Blockchain hay chuỗi khối là một khái niệm vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Sau đây sẽ là một vài yếu tố cơ bản tạo nên blockchain mà các ông cần biết

00:00 Intro
00:50 Ghi nhận giao dịch
01:18 Minh bạch
01:46 Blockchain là gì
03:23 Giá trị của Blockchain

Các ông có thể vào:
để mua hàng ủng hộ chúng tôi nhé.
để giao lưu với team chúng tôi.

source