Dữ liệu cầu thủ · 14 Tháng Năm, 2022 28

Cầu Thủ Thiêm 4 và Cầu Cần Giờ, TPHCM chốt thời gian khởi công. Cầu Thủ 2 mất nắp cống, đầy rácCầu Thủ Thiêm 2
Cầu Thủ Thiêm 4
Cầu Cần Giờ
Phối Cảnh Cầu Thủ Thiêm 4
Phối Cảnh Cầu Cần Giờ
Cảng Tân Thuận

#CầuThủThiêm4, #CầuThủThiêm2, #ThủThiêm, #CầuCầnGiờ

#vloghay, #vlog

source