Blog bóng đá · 17 Tháng Một, 2022 0

Hướng dẫn trẻ trò chơi" Đá bóng vào cầu môn". (mới). GV: Cô Nga, Cô Sương, Cô Thanh, Cô Bê MNTKPhụ huynh mở cho trẻ xem để trẻ có thể làm cùng cô, phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ thực hiện để trẻ thực hiện tốt khi ở nhà.

source