Dữ liệu cầu thủ · 19 Tháng Năm, 2022 26

Phương án giao thông 2 bên Cầu Thủ Thiêm 2 | Cập nhật hạ tầng Thủ ThiêmLễ khánh thành Cầu Thủ Thiêm 2
Chi tiết dự án mở rộng Quốc lộ 13 vừa khởi công
Thông xe đường Đặng Thúc Vịnh | Đường Nguyễn Văn Linh hoàn thành thảm nhựa
#cauthuthiem2 #caubason #thuthiem

source