Blog bóng đá · 8 Tháng Một, 2022 46

Rap về Băng Hải Tặc Mũ Rơm (One Piece) – Phan Ann x 1908sRap về Băng Hải Tặc Mũ Rơm (One Piece) – Phan Ann x 1908s
Đăng ký kênh tại đây:

Sáng tác/Trình bày: Phan Ann
Hòa âm phối khí: Phan Ann (1908s)
Mix/Master: Phan Ann
Dựng phim: Phan Ann

Shop của Phan Ann:

✩ Liên hệ hợp tác: phanann2@gmail.com

Facebook của Phan Ann:
☆ Trang cá nhân:
☆ Fanpage:

source