Dữ liệu cầu thủ · 14 Tháng Một, 2022 1

Vì sao các CẦU THỦ ANH luôn có mức phí chuyển nhượng “TRÊN TRỜI”?Vì sao các CẦU THỦ ANH luôn có mức phí chuyển nhượng “TRÊN TRỜI”?

#danthi #cambongda #danthicbd #chuyennhuong #chuyennhuongbongda #manunited #mancity #liverpool #chelsea #jadonsancho #sterling

source